1.7.2016. Promjena plovidbenog reda Vrgada Pakoštane Biograd – Noćna linija

Na državnoj brodskoj liniji 415 Vrgada – Pakoštane – Biograd od 1.7.2016. na snazi je novi plovidbeni red. Novost je uvođenje noćne linije koja je financirana od strane Općine Pakoštane i vozit će Petkom, Subotom i Nedjeljom.

PERIOD 1.7. DO 4.9.2016.
PONEDJELJAK – SUBOTA
Vrgada – Pakoštane Pakoštane – Vrgada
6:00 8:20
9:00 9:30
10:00 10:30
11:30 12:30
13:00 15:05
16:00 16:30
18:00 18:30
20:00 20:30
Vrgada – Biograd Biograd – Vrgada
6:00 7:45
13:00 14:30
Pakoštane – Biograd Biograd – Pakoštane
6:30 7:45
13:30 14:30
NEDJELJA
Vrgada – Pakoštane Pakoštane – Vrgada
9:00 9:30
10:30 11:00
18:00 18:30
20:00 20:30
NOĆNA LINIJA
PETAK, SUBOTA, NEDJELJA
Vrgada – Pakoštane Pakoštane – Vrgada
22:30 23:00

3.6.2016. Promjena cijena na liniji Vrgada Pakoštane Biograd sezonski cjenik

Dana 3.6.2016. na državnoj brodskoj liniji 415 Vrgada – Pakoštane – Biograd počinje se primjenjivati sezonski cjenik putnih karata

Cijene putnih karata

Vrgada – Pakoštane
i obrnuto

Redovna karta:      15,00 kn
Djeca 3-12:             7,50 kn
Otočne karte:          7,50 kn

Vrgada – Biograd
i obrnuto

Redovna karta:      18,00 kn
Djeca 3-12:             9,00 kn
Otočne karte:        10,00 kn

Biograd – Pakoštane
i obrnuto

Redovna karta:     15,00 kn
Djeca 3-12:             7,50 kn