5.9.2016. Promjena plovidbenog reda Vrgada – Pakoštane – Biograd

Dana 5.9.2016. na državnoj brodskoj linij 415 Vrgada Pakoštane Biograd na snagu stupa podsezonski plovidbeni red:

PONEDJELJAK – SUBOTA

Vrgada – Pakoštane Pakoštane – Vrgada
06:00 10:05
11:30 12:00
13:00 15:05
16:00 16:30
18:00 18:30
Vrgada – Biograd Biograd – Vrgada
06:00 09:30
13:00 14:30
Pakoštane – Biograd Biograd – Pakoštane
06:30 09:30
13:30 14:30

NEDJELJA

Vrgada – Pakoštane Pakoštane – Vrgada
10:30 11:00
16:00 16:30
18:00 18:30

Nedjeljom se ne održavaju pruge na relacijama Vrgada – Biograd i obrnuto i Pakoštane – Biograd i obrnuto