BIOGRAD VRGADA FAHRPLAN

                      Hrvatski   Engleski   Njemački   Italija   Francuska   Češka   Poljska   Madžarska

BIOGRAD VRGADA 415

MONTAG-SAMSTAG
 

VRGADA-BIOGRAD

BIOGRAD-VRGADA

06:00

07:30

13:00

14:30

PAKOŠTANE-BIOGRAD

BIOGRAD-PAKOŠTANE

06:25

07:30

13:25

14:30

   

 

 

  Biograd Vrgada putovanje
 
Biograd Vrgada plaža Podbrizi 2
 
Biograd Vrgada Plaža podbrizi 3
 
Biograd Vrgada Crkva Svetog Andrije
 
Biograd Vrgada dvorac Damiani
 
Biograd Vrgada Crkva Presvetog Trojstva
 
Biograd Vrgada ostatci bizantske utvrde  
   
07:45 09:00
09:50 11:00
15:30 16:20
17:30 18:20