Hrvatski Engleski Njemački Italija Francuska Češka Poljska Madžarska

Fahrplan Vrgada Pakostane Biograd

MASKENPFLICHT!

Vrgada Pakoštane Biograd

MONTAG-SAMSTAG

VRGADA-PAKOŠTANE PAKOŠTANE-VRGADA
06:00 10:05
11:30 12:00
13:00 15:05
17:00 17:30
VRGADA-BIOGRAD BIOGRAD-VRGADA
06:00 09:30
13:00 14:30
PAKOŠTANE-BIOGRAD BIOGRAD-PAKOŠTANE
06:25 09:30
13:25 14:30

SONNTAG

VRGADA-PAKOŠTANE PAKOŠTANE-VRGADA
10:30 11:00
17:00 17:30

PREIS


Vrgada - Pakoštane & Pakoštane - Vrgada: 
12,00 kn, Kinder 3-12  6,00 kn, Kinder < 3  0,00 kn

Vrgada - Biograd & Biograd - Vrgada: 15,00 kn, Kinder 3-12  6,00 kn, Kinder < 3  0,00 kn

Pakoštane - Biograd & Biograd - Pakoštane: 12,00 kn, Kinder 3-12  6,00 kn, Kinder < 3  0,00 kn

VRGADA

VRGADA FARE

Pakoštane

Luka Pakoštane 1 de

Biograd

Luka Biograd 1 de

Vrgada

Luka Vrgada 1 de