Hrvatski Engleski Njemački Italija Francuska Češka Poljska Madžarska

Fahrplan Vrgada Pakostane Biograd

MASKENPFLICHT!

Vrgada Pakoštane Biograd

MONTAG-SAMSTAG

VRGADA-PAKOŠTANE PAKOŠTANE-VRGADA
06:00 08:10
09:00 09:40
10:20 11:00
11:40 12:20
13:00 15:10
16:15 16:45
18:00 18:30
20:00 20:30
VRGADA-BIOGRAD BIOGRAD-VRGADA
06:00 07:30
13:00 14:30
PAKOŠTANE-BIOGRAD BIOGRAD-PAKOŠTANE
06:25 07:30
13:25 14:30

SONNTAG

VRGADA-PAKOŠTANE PAKOŠTANE-VRGADA
9:00 9:40
10:20 11:00
11:40 12:20
16:15 16:45
18:00 18:30
20:00 20:30

PREIS


Vrgada - Pakoštane & Pakoštane - Vrgada: 
15,00 kn, Kinder 3-12  7,50 kn, Kinder < 3  0,00 kn

Vrgada - Biograd & Biograd - Vrgada: 18,00 kn, Kinder 3-12  9,00 kn, Kinder < 3  0,00 kn

Pakoštane - Biograd & Biograd - Pakoštane: 15,00 kn, Kinder 3-12  7,50 kn, Kinder < 3  0,00 kn

VRGADA

VRGADA FARE

Pakoštane

Luka Pakoštane 1 de

Biograd

Luka Biograd 1 de

Vrgada

Luka Vrgada 1 de