Fahrplan

Fahrplan Vrgada Pakoštane Biograd

Vrgada Pakoštane Biograd

 1.1.2022.-30.4.2020. & 03.10.2022.-31.12.2022.

MONTAG-SAMSTAG

VRGADA-PAKOŠTANE PAKOŠTANE-VRGADA
06:00 10:05
11:30 12:00
13:00 15:05
17:00 17:30
VRGADA-BIOGRAD BIOGRAD-VRGADA
06:00 09:30
13:00 14:30
PAKOŠTANE-BIOGRAD BIOGRAD-PAKOŠTANE
06:30 09:30
13:30 14:30

SONNTAG

VRGADA-PAKOŠTANE PAKOŠTANE-VRGADA
10:30 11:00
17:00 17:30

 Vrgada Pakoštane Biograd

 29.8.2022. - 2.10.2022.

MONTAG-SAMSTAG

VRGADA-PAKOŠTANE PAKOŠTANE-VRGADA
06:00 10:05
11:30 12:00
13:00 15:05
16:00 16:30
18:00 18:30
VRGADA-BIOGRAD BIOGRAD-VRGADA
06:00 09:30
13:00 14:30
PAKOŠTANE-BIOGRAD BIOGRAD-PAKOŠTANE
06:30 09:30
13:30 14:30

SONNTAG

VRGADA-PAKOŠTANE PAKOŠTANE-VRGADA
10:30 11:00
16:00 16:30
18:00 18:30

Vrgada Pakoštane Biograd

1.7.2022. - 30.8.2022.

MONTAG-SAMSTAG

VRGADA-PAKOŠTANE PAKOŠTANE-VRGADA
06:00 08:10
09:00 09:40
10:20 11:00
11:40 12:20
13:00 15:10
16:15 16:45
18:00 18:30
20:00 20:30
VRGADA-BIOGRAD BIOGRAD-VRGADA
06:00 07:30
13:00 14:30
PAKOŠTANE-BIOGRAD BIOGRAD-PAKOŠTANE
06:25 07:30
13:25 14:30

SONNTAG

VRGADA-PAKOŠTANE PAKOŠTANE-VRGADA
9:00 9:40
10:20 11:00
11:40 12:20
16:15 16:45
18:00 18:30
20:00 20:30

 Vrgada Pakoštane Biograd

 1.5.2020.-28.5.2020. 

MONTAG-SAMSTAG

VRGADA-PAKOŠTANE PAKOŠTANE-VRGADA
06:00 10:05
11:30 12:00
13:00 15:05
17:00 17:30
VRGADA-BIOGRAD BIOGRAD-VRGADA
06:00 09:30
13:00 14:30
PAKOŠTANE-BIOGRAD BIOGRAD-PAKOŠTANE
06:30 09:30
13:30 14:30

SONNTAG

VRGADA-PAKOŠTANE PAKOŠTANE-VRGADA
10:30 11:00
19:00 19:30

Nedjeljom i blagdanom ne održavaju se pruge na relacijama Vrgada - Biograd i obrnuto i Pakoštane - Biograd i obrnuto

 2.6.2022.- 30.6.20202.

MONTAG-SAMSTAG

VRGADA-PAKOŠTANE PAKOŠTANE-VRGADA
06:00 10:05
11:30 12:00
13:00 15:05
17:00 17:30
19:00 19:30
VRGADA-BIOGRAD BIOGRAD-VRGADA
06:00 09:30
13:00 14:30
PAKOŠTANE-BIOGRAD BIOGRAD-PAKOŠTANE
06:30 09:30
13:30 14:30

SONNTAG

VRGADA-PAKOŠTANE PAKOŠTANE-VRGADA
10:30 11:00
17:00 17:30
19:00 19:30

Cijene putnih karata

Sezona 

Vrgada – Pakoštane i Pakoštane - Vrgada
Redovna karta 15,00 kn
Djeca 3-12 7,50 kn
Otočne karte 7,50 kn
Djeca 0-3 0,00 kn
Vrgada – Biograd i Biograd - Vrgada
Redovna karta 18,00 kn
Djeca 3-12 9,00 kn
Otočne karte 9,00 kn
Djeca 0-3 0,00 kn
Biograd – Pakoštane i Pakoštane - Biograd
Redovna karta 15,00 kn
Djeca 3-12 7,50 kn
Djeca 0-3 0,00 kn
   

 

Cijene putnih karata

Izvansezona 

Vrgada – Pakoštane i Pakoštane - Vrgada
Redovna karta 12,00 kn
Djeca 3-12 6,00 kn
Otočne karte 7,50 kn
Djeca 0-3 0,00 kn
Vrgada – Biograd i Biograd - Vrgada
Redovna karta 15,00 kn
Djeca 3-12 7,50 kn
Otočne karte 9,00 kn
Djeca 0-3 0,00 kn
Biograd – Pakoštane i Pakoštane - Biograd
Redovna karta 12,00 kn
Djeca 3-12 6,00 kn
Otočne karte 7,50 kn
Djeca 0-3 0,00 kn

 

Cijene prijevoza tereta

1.1. - 31.12.2018.

Teški teret 0,18 kn / kg
Roba velikog obujma 30,00 kn / 1m3∗
Razni aparati 20,00 kn kom

Ručna prtljaga do 20 kg se ne naplaćuje.

∗ Kada ukupna težina robe prelazi 200 kg, cijena prijevoza naplaćuje se za svakih kg težine, po cijeni navedenoj u cjeniku za  kg

Luke na državnoj brodskoj liniji 415 Vrgada Pakoštane Biograd

Plovidbeni red

Na stranicama Agencije za obalni linijski pomorski promet saznajte više o državnoj brodskoj liniji 415 Vrgada - Pakoštane - Biograd. Prava putnika pomorskom prijevozu i unutarnjoj plovidbi pročitajte ovdje.