Hrvatski Engleski Njemački Italija Francuska Češka Poljska Madžarska

Orario Vrgada Pakostane Biograd

VENDITA BIGLIETTI PORTO PAKOŠTANE 07:30 - 12:15 

Vrgada Pakoštane Biograd

LUNEDI – SABATO

VRGADA-PAKOŠTANE PAKOŠTANE-VRGADA
06:00 08:10
09:00 09:40
10:20 11:00
11:40 12:20
13:00 15:10
16:15 16:45
18:00 18:30
20:00 20:30
VRGADA-BIOGRAD BIOGRAD-VRGADA
06:00 07:30
13:00 14:30
PAKOŠTANE-BIOGRAD BIOGRAD-PAKOŠTANE
06:25 07:30
13:25 14:30

DOMENICA

VRGADA-PAKOŠTANE PAKOŠTANE-VRGADA
9:00 9:40
10:20 11:00
11:40 12:20
16:15 16:45
18:00 18:30
20:00 20:30

Prezzo

Vrgada - Pakoštane: 2,65 € , Bambini 3-12 1,33 € , Bambini < 3  0,00 €

Pakoštane - Vrgada: 2,65 € , Bambini 3-12 1,33 € , Bambini < 3  0,00 €

Vrgada - Biograd: 2,92 € , Bambini 3-12 1,46 €, Bambini < 3  0,00 €

Biograd - Vrgada: 2,92 € , Bambini 3-12 1,46 €, Bambini < 3  0,00 €

Biograd - Pakoštane: 2,65 € , Bambini 3-12 1,33 € , Bambini < 3  0,00 €

Pakoštane - Biograd: 2,65 € , Bambini 3-12 1,33 € , Bambini < 3  0,00 €

 

VRGADA

Pakoštane

Luka Pakoštane 1 de

Biograd

Luka Biograd 1 de

Vrgada

Luka Vrgada 1 de