VRGADA

Hrvatski Engleski Njemački Italija Francuska Češka Poljska Madžarska

ROZKŁAD JAZDY

VRGADA PAKOŠTANE BIOGRAD 

PONIEDZIAŁEK – SOBOTA

VRGADA-PAKOŠTANE PAKOŠTANE-VRGADA
06:00 08:10
09:00 09:40
10:20 11:00
11:40 12:20
13:00 15:10
16:15 16:45
18:00 18:30
20:00 20:30
VRGADA-BIOGRAD BIOGRAD-VRGADA
06:00 07:30
13:00 14:30
PAKOŠTANE-BIOGRAD BIOGRAD-PAKOŠTANE
06:25 07:30
13:25 14:30

NIEDZIELA

VRGADA-PAKOŠTANE PAKOŠTANE-VRGADA
9:00 9:40
10:20 11:00
11:40 12:20
16:15 16:45
18:00 18:30
20:00 20:30
Cena
Vrgada - Pakoštane

Dorośli ludzie: 2,65 € 
Dzieci 3-12: 1,33 € 

Cena
Vrgada - Biograd

Dorośli ludzie: 2,92 € 
Dzieci 3-12: 1,46 € 

Cena
Biograd - Pakoštane

Dorośli ludzie: 2,65 € 
Dzieci 3-12: 1,33 € 


MB VRGADA

Državnu brodsku liniju 415 održava Motorni brod Vrgada. Duljina broda je 19,95 metara i širina 6,48 metara. Kapaciteta broda je 130 putnika. Pogonski stroj su 2 motora ukupne snage 558 kW. 

MB VRGADA

MB Vrgada POČETNA

Luka Pakoštane

Vrgada

Luka Vrgada

Luka Biograd

Prava putnika u pomorskom prijevozu i unutarnjoj plovidbi

Primjena Uredbe br. 1177/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. godine o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i izmjena Uredbe 2006/2004. Uredbom br. 1177/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. godine o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i izmjena Uredbe 2006/2004 (nadalje: Uredba) se propisuju pravila o pravima putnika u pomorskom prometu i unutarnjoj plovidbi. Pravila se odnose na nediskriminirajuće ugovorne uvjete prijevoznika za putnike, zabranu diskriminacije i omogućavanje asistencije putnicima - osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti, prava putnika u slučajevima otakzivanja ili kašnjenja putovanja, obvezu minimuma pružanja informacija putnicima, žalbenu proceduru i opće uvjete provedbe.

Prava osoba s invaliditetom i osoba s ograničenom pokretljivosti

Prijevoznici, putnički agenti i turoperatori ne smiju odbiti prihvaćanje rezervacije, izdavanje karte ili ukrcaj putnika na temelju njegove invalidnosti ili ograničenosti u kretanju. Odbijanje rezervacije i izdavanja karte osobi s invaliditetom i ograničenom pokretljivosti je moguće samo u slučajevima kada je to opravdano zahtjevima sigurnosti, i kada konstrukcija broda, lučka infrastruktura i oprema onemogućavaju siguran ukrcaj, iskrcaj i prijevoz putnika s invaliditetom i ograničenjima u kretanju. U takvim slučajevima prijevoznik, putnički agent i turoperator moraju uložiti sve razumne napore da se takvom putniku omogući alternativni prijevoz. U slučaju da prijevoznik, putnički agent ili turoperator zatraži da osobu s invaliditetom ili osobu smanjene pokretljivosti prati pratitelj pri putovanju, prijevoz pratitelja je besplatan. Prijevoznik i operator terminala, svaki u okviru svoje nadležnosti, osiguravaju asistenciju osobama s invaliditetom ili ograničenom pokretljivosti u slučajevima kada i kako je to predviđeno Uredbom.

Prava u slučaju prekida putovanja

U slučaju otkazivanja ili kašnjenja polaska, prijevoznik je dužan obavijestiti o toj situaciji putnike čim prije i ne kasnije od 30 minuta od planiranog polaska prema plovidbenom redu. Također ih je dužan obavijestiti o novom planiranom terminu polaska i dolaska. U slučaju otkazivanja putovanja ili kašnjenja polaska više od 90 minuta, prijevoznik je dužan putnicima osigurati besplatni obrok (užina/snack) odnosno osvježavajuće piće (refreshement). U slučaju kada je neizbježno noćenje putnika, prijevoznik je dužan ponuditi besplatan smještaj ako je to moguće. Ukupni trošak je moguće ograničiti na 80 eura po osobi za jednu noć, a za najviše tri noći.

Prava u slučaju otkazivanja putovanja ili kašnjenja polaska više od 90 minuta

U slučaju otkazivanja putovanja ili kašnjenja polaska više od 90 minuta, prijevoznik je dužan odmah ponuditi putniku opciju putovanja drugom linijom (rerouting) do krajnje destinacije u što skorijem terminu i bez dodatnog troška ili povrata novca, te kada je to prikladno i povratak u polaznu luku bez dodatnog troška (besplatno povratno putovanje). Putnik također ima pravo zatražiti i naknadu uz osigurani alternativni prijevoz u slučaju otkazivanja ili kašnjenja dolaska u luku. Minimalni iznos naknade iznosi 25% od iznosa karte i to u slučajevima kašnjenja:

1 sat za putovanja u trajanju do 4 sata,
2 sata za putovanja u trajanju između 4 i 8 sati,
3 sata za putovanja u trajanju između 8 i 24 sati,
6 sati za putovanja u trajanju preko 24 sata.

Ako vrijeme kašnjenja iznosi dvostruko više od gore navedenih vremena, naknada se povisuje na iznos od 50% od karte. Naknada će biti plaćena u vaučerima ili novcu na zahtjev putnika u roku od 1 mjeseca od primitka zahtjeva. Naknada ne smije biti umanjena za iznos pristojbi i naknada. Prijevoznici mogu uvesti pravilo minimalnog iznosa ispod kojeg se naknada neće isplaćivati. Taj minimalni iznos nije veći od 6 eura. Prijevoznici su oslobođeni plaćanja naknade ili osiguravanja noćenja putnicima u slučajevima kada je kašnjenje ili otkazivanje putovanja uzrokovano vremenskim neprilikama koje ugrožavaju sigurnu plovidbu.

Pravna zaštita

Prijevoznici i uprava luka su dužni osigurati/uspostaviti službu/mehanizam kako bi putnicima omogućili da ostvare prava zajamčena Uredbom. Putnik je dužan podnijeti žalbu/prigovor navedenoj službi prijevoznika/uprave luke u roku od 2 mjeseca od dana putovanja. Putnik mora biti obaviješten u roku od 1 mjeseca da je njegov prigovor prihvaćen, odbijen ili se još uvijek razmatra. Konačan odgovor služba putniku mora uručiti ne kasnije od 2 mjeseca od primitka njegova prigovora. Ukoliko putnik nije zadovoljan dostavljenim odgovorom , za zaštitu prava iz Uredbe, obraća se Agenciji za obalni linijski pomorski promet, nadležnom nacionalnom tijelu za provedbu Uredbe u Republici Hrvatskoj. Kontakt podaci Agencije su: Agencija za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split Telefon: 021/329-370, telefaks: 021/329-379, e-mail: info@agencija-zolpp.hr


Napomene: Djeca mlađa od 3 godine putuju besplatno. Umirovljenici i osobe starije od 65 godina s prebivalištem na otoku Vrgada imaju pravo na besplatan prijevoz uz predočenje valjane otočne iskaznice. Stanovnici otoka Vrgada ostvaruju pravo na povlašteni prijevoz isključivo u predočenje valjane otočne iskaznice. Dopušten je prijevoz kućnih ljubimaca uz obveznu zaštitu (brnjica). Učenici koji imaju prebivalište na otoku Vrgada a svakodnevno putuju na kopno u školu imaju pravo na besplatan prijevoz uz predočenje valjane otočne iskaznice. Studenti koji imaju prebivalište na otoku Vrgada imaju pravo na besplatan prijevoz uz predočenje iksice. Učenici koji imaju prebivalište na otoku Vrgada, a školu pohađaju u mjestu prebivališta imaju pravo na dva polazno povratna putovanja tjedno besplatno. Zdravstveni i drugi javni djelatnici imaju pravo na besplatan prijevoz uz predočenje valjanog dokumenta. U cijenu karata uračunati su PDV i Lučka naknada.