O NAMA

Rpz Vrgada

Naziv:                     Vrgada, ribarska proizvođačka zadruga
Skraćeni naziv:       Vrgada r.p.z.
Sjedište:                 Vrgada, Vrgada bb, 23210 Biograd na moru
Oib:                        33170767289
Matični broj:           3313492
MBS:                      060040014
Pravni oblik:           Zadruga
Upravitelj:               Damir Torić
Godina osnivanja: 1909

Rpz Vrgada

Rpz Vrgada – Vrgada ribarska proizvođačka zadruga osnovana je davne 1909. godine i neprekinuto posluje sve do današnjih dana. U svom poslovanju zadruga se uspješno nosi sa svim poslovnim bonacama i neverama koje su je pratile u njezinom stogodišnjem poslovanju.  U znanstvenom istraživanju naziva Toponomija otoka Vrgade izdane od strane Centra za Jadranska onomastička istraživanja navodi se kako je RPZ Vrgada jedina takva zadruga koja na hrvatskim otocima bez prekida djeluje sve do danas njegujući višestoljetnu pomorsku tradiciju otoka Vrgade .

Glavna djelatnost zadruge je pomorski prijevoz putnika. RPZ Vrgada svojim brodovima prijevozi putnike od davne 1963. godine kada započinje svoju misiju, a to je povezivanje Otoka Vrgade s kopnom. Godine 1971. godine državna brodska linija 415 Vrgada – Pakoštane – Biograd na moru postaje linija od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Od tada pa do danas zadruga uspješno posluje u javnom obalnom linijskom pomorskom prijevozu, gdje je stekla renome pouzdanog partnera u ovoj djelatnosti.

Plovidbeni red na državnoj brodskoj liniji 415 Vrgada – Pakoštane – Biograd

Osim usluga javnog prijevoza na državnoj brodskoj liniji 415, RPZ Vrgada je od 1981. do 2000. godine bila partner Jadroliniji održavajući javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu na državnoj brodskoj liniji 505 Šibenik – Šepurine – Prvić Luka – Zlarin – Šibenik, a  1995. godine prijevoz na liniji Brbinj – Žverinac – Božava.

Svoje iskustvo u prijevozu putnika zadruga je proširila i na ostale djelatnosti. Osim javnim pomorski prometom zadruga se bavi još pružanjem usluga prijevoza na jednodnevnim izletima brodom. Svojim brodovima organizirani su brojni izleti na atrakcije na području kojem djeluje zadruga, a posebice izlete u Nacionalni park Kornati i Park prirode Telašćica ali i na otok Vrgadu.

Iako više nije glavna djelatnost zadruga se bavi i ribolovom, čuvajući stoljetnu ribarsku tradiciju zadruge. Svojim brodom Sveti Andrija vrši se ribolov pridnenom povlačnom mrežom – koćom. Osim povlastice za ribolov, brod Sveti Andrija posjeduje i dozvolu za ribolovni turizam.

Za svoj doprinos razvoju općine,  2011. godine zadruga je dobila i nagradu Općine Pakoštane.