FLOTA

Flota

Flota Vrgada ribarska proizvođačka broda sastoji se od tri broda: Putnički brodovi Lumbrikata i Vrgadinka i ribarski brod Sveti Andrija.

Ime broda: Lumbrikata
Kapacitet Putnika:80
Dimenzije: 16,60 x 4,80
Godina gradnje: 1974
Brzina: 10 čv
Motori: 2 x FAMOS 2FP 998B2 174 kW

Flota

Ime broda: Vrgadinka
Kapacitet Putnika:50
Dimenzije: 15,70 x 4,73
Godina gradnje: 1978
Brzina: 8 čv
Motori: FAMOS 2FP 998B2 174 kW

Flota 1

Ime broda: Sveti Andrija
Kapacitet Putnika:40 ( Ribarski brod)
Dimenzije: 16,36 x 4,68
Godina gradnje: 1947 (obnoveljen 2013)
Brzina: 8 čv
Motori: FAMOS 2FP 998B2 110 kW

Flota 2